Tjockleken på screed över vattnet golvvärme

Uppvärmd golv kan inte utan välfylld betongskikt, som under drift utför ett stort antal funktioner. Men för det här borde du bekanta dig med den allmänna strukturen i ett varmt vatten golv och ta reda på vilka minsta indikatorer för tjockleken på ett avstånd ovanför ett varmt golv för att det ska kunna uppfylla alla krav och teknik.

öde

Tjockleken på screed-golvet kommer att påverka hela systemets prestanda, liksom dess förmåga att fungera effektivt under belastning från utsidan. Det bör förstås att skiktet måste vara optimalt och överensstämma med tillverkarens rekommendationer, om du använder färdigblandad torr byggnadsblandning.

Om en mycket tunn betonghällning, på grundval av golvet, är anordnad, kommer det inte att kunna vara länge länge. Dessutom kommer det att finnas en mycket snabb uppvärmning av ytan och en snabb kylningsprocess. Hon kommer inte kunna få någon fördel. Med tanke på detta, speciellt om rummet ständigt inte bara laddas av rörelse utan även möbler, så kommer det minsta skiktet under det uppvärmda golvet att spricka mycket snabbt och förlora sitt utseende. Detta kommer också att leda till skador på golvbeläggningen som läggs på toppen.

Ett tjockt lager av betonghällning kommer inte heller att kunna visa alla kvaliteter hos ett uppvärmt vattengolvssystem. Uppvärmning av en sådan konstruktion kommer att vara mycket svår och problematisk. Det finns stor sannolikhet för ett allmänt misslyckande i rörledningen i vissa sektioner. Allt detta kommer att leda till stora finansiella investeringar att betala för uppvärmning. När allt kommer omkring tar det mycket energi att värma genom ett tjockt skiktskikt, värmde golvets botten i rummet.

Vi kan inte säga att det finns universella indikatorer för enheten av betongskiktet ovanför golvvärmesystemet. Faktum är att det här är värt att ta hänsyn till vissa faktorer, såsom typ av stiftelse, konfiguration och område i rummet där arbetet utförs, liksom dess syfte. Trots allt kommer belastningen i bostadsområden att vara betydligt mindre än i industrin. Därför, i det senare fallet bör fyllskiktet vara något större.

Skillnad från konventionell screed

En vanlig screed är lite annorlunda än en screed för ett varmt vatten golv. Faktum är att i sin sista form bör expansionsfogar ordnas utan misslyckande. Även i rum med ett litet område på upp till 10 m 2 måste de vara närvarande. Dessutom bör det finnas ett avskrivningsband som ligger längs botten av väggen. Detta är allt som behövs för att kompensera för den termiska expansionen av betongskiktet under golvvärmesystemets funktion.

För större lokaler är sömmarna också frivilliga. Här utförs kompensationsfunktionen utöver tejpen och isoleringen för väggar. I det här fallet måste isoleringen ha en värmebeständig folie.

Antal golvbeläggningar

Vid första anblicken är det en väldigt märklig fråga om hur många skred ska ordnas för ett golvvärmesystem. Förutom utkastet görs en optimal screed för ett varmt golv över rören. Det sista laget kommer att fungera som underlag för att klara golvet inomhus. Ett alternativ till utkastet av golvplattor. Men i det här fallet borde den vara nästan helt platt och fri från defekter. Annars måste du ordna ett lager för anpassning.

Varmvatten golv måste monteras på basen utan fel. Det ska vara smidigt. Detta är nödvändigt så att rörledningen i framtiden fördelas jämnt i betongskiktet för efterbehandling.

Komponenter av varmt golv

Hela golvvärmesystemet tillsammans med screed har en viss tjocklek, som borde ha optimala parametrar. I det här fallet bör du först bestämma vad som ingår i värmesystemet på botten av golvet och hur tjock varje lager kan vara.

 • Inledningsvis är ett lager av värme och vattentät anordnad på en platt bas. Isolering väljer ofta polystyren på grund av de manifesterade egenskaperna och egenskaperna under drift. Vanligen är det uppvärmda golvets tjocklek i intervallet 80-100 mm. Bara ett sådant lager kommer att räcka för att hålla det varmt och skicka det i rätt riktning. Även om källaren kommer att ligga nedanför utan uppvärmning. Vattentätning påverkar inte golvets totala tjocklek, eftersom den är gjord av en mycket tunn plastfilm.
 • Isolering kan köpas med speciella spår i rörledningens lokaler. I sin frånvaro kan du ordna ett lager av förstärkning eller köpa ett nät av MAC, vilket är mycket lätt att montera rören. För metallnätförstärkning är tjockleken ungefär densamma med gallret och är ca 4-6 mm.
 • Röret självt, som används för golvvärmesystemet. Diametern kan vara helt annorlunda. Men det rekommenderas att du inte tar mer än 20-22 mm i diameter. Det kommer att vara tillräckligt för att systemet ska fungera fullt ut.
 • Screed över ett varmt golv med en ytbeläggning. Det finns några subtiliteter av beredningen av lösningen och valet av lämpligt material (cement, sand, tillsatser, mjukgörare, etc.). Ett ytskikt (lim) läggs också till ytbeläggningen, vilket refererar till keramikplattan.

Fyllkomposition

För en början bör du bestämma cementens märke för lösningen. Det ska vara M200-M300, beroende på syftet med rummet självt. Dessutom kan mjukningsmedel inkluderas för att undvika sprickor på ytan efter hällning, liksom en bättre fördelning längs basen. När ett golvvärme är installerat ska tjockleken följa alla krav och rekommendationer. Vanligtvis är det 50-70 mm. Starten på fyllnadsnivån kommer från toppen av rörledningssystemet. Optima parametrar kan ge råd och tillverkare av torra blandningar för beredning av betonglösning. Detta bör också följas under installationen.

I stället för mjukgörare kan "folk" -agenter i form av PVA-lim också appliceras. Sådana metoder var tillämpliga ungefär 15-20 år sedan, då tekniken inte var så välutvecklad. Det är värt att notera att kostnaden för olika tillsatser är för närvarande inte så betydande och du kan tillåta dem att köpas. Dessutom är deras förbrukning inte stor för volymen av betonglösningen. I detta fall kan tjockleken på skiktet ovanför golvvärmerörerna till och med minskas något på grund av förbättrade hållfasthetsegenskaper.

Minimiparametrar

Byggkoder och föreskrifter föreskriver minimikrav för hällning av betongrör. Det är skrivet i relevanta dokument. Men inte alla vet vad tjockleken på screed för ett varmt vatten golv kan vara.

Skrevgolvets minsta tjocklek ska vara 20 mm, om självnivellerande blandningar utan armering används i arbetet. Om det här är en klassisk betongskrapa, då minst 40-60 mm tillsammans med ett arrangerat armeringsskikt. Men inte alltid metallnätet placeras ovanpå rören. Detta görs om det finns en önskan att stärka hela strukturen och skapa tillförlitligt skydd för rörledningen.

Den minsta avskärningen för ett vattenuppvärmt golv kan övervägas för utförande med ett anordnat dragskikt när botten är jämn och monterad på en vågrät nivå. Placera rörledningen under alla omständigheter bör göras på en plan yta utan fel och brister. Du kan tala om minsta tjockleken på screed ovanför det varma golvet, om du helt glömmer förstärkningen. Det här skiktet ska hoppas över så att avståndet från taket till golvet inte påverkas. För närvarande finns det alternativa metallnät - glasfiber. Att tillsätta sin obetydliga storlek till den beredda betonglösningen möjliggör erhållande av samma egenskaper utan att öka hällskiktet.

Det minsta lagret av skikt för ett varmt golv är inte lämpligt för manifestation av laster under drift. Detta kan installeras skrymmande möbler, apparater etc. Allt detta kan skada ytan och förstöra det översvämmade golvet. Så du borde vara medveten om den optimala tjockleken på skiktet för ett varmt golv, och under vilka förhållanden det kommer att användas.

Vanligtvis är ett skiktlager av varmt golv tillräckligt i 60-70 mm med det arrangerade golvbeläggningen av något slag. Här kommer all kvalitet och effektivitet i arbetet att manifesteras. Golvet värms upp i önskat antal med minimala uppvärmningskostnader.

Gränserna för pottning

Skiktets tjocklek över ett vattenuppvärmt golv kan nå en viss parameter i höjd medan den utför sina funktioner. Det finns inget dokumenterat om detta. Ingen rådar att välja tjockleken på screed för ett varmt golv under plattan högst 15-17 cm. Annars kommer det bara att bli slöseri med pengar för inköp av material samt tid för arbete.

Minsta tjocklek på skiktet för ett vattenuppvärmt golv kan inte förutses när en monolitisk struktur skapas. Det vill säga screed ovanför golvvärmerörerna och utför rollen som grunden för huset. Situationen är liknande i specialiserade lokaler som är av mer industriell betydelse (garage, förråd, parkering).

Eftersom vattnet uppvärmda golv huvudsakligen är anordnade i privata byggnader är det här ett annat problem uppstår - problematiska markar vid basen. Om de är tillgängliga kan sådana parametrar som minsta tjockleken på screed ovanför ett vattenuppvärmt golv inte beaktas. Faktum är att om en obetydlig fyllningsnivå skapas över tid kan den kollapsa och påverka alla delar av strukturen, inklusive rörledningen med golvbeläggning. Systemet är monterat i flera år, därför måste du ta hand om att skapa det nödvändiga skiktet av screed över det varma golvet.

Med betydande ojämnheter i ytan, stora höjdsskillnader, bör du tänka på att anpassa den till den önskade gränsen. Alla utsprång är avskyvärda, och de återstående områdena är fyllda med torrt material. Sådana manipuleringar utförs före installation av ett uppvärmt golv.

Användningen av ett backfyllnadslag minskar kostnaden för att förbereda en murbruk för betongskikt. Efter allt behöver varje centimeter fyllnadsnivå en viss betonglösning. Ju mer denna indikator desto mer utgifter. En kubikmeter betong för att hälla ett golvyta på 10 m 2 och en tjocklek för ett varmt golv på bara 10 cm.

Om det minsta avståndet på ett varmt golv inte gick ut, men nått gränsvärdena, är det värt att komma ihåg de svårigheter och problem som kommer att ställas inför under driften av systemet. Golvytan i rummet kommer att värma upp under en mycket lång period. Fonder kommer att spenderas på allt detta för att "värma" hela "paj". Följaktligen kommer effektiviteten hos ett varmt golv att reduceras till ett minimum eller ingenting alls. Så när en varm golvplåt utförs, ska den optimala tjockleken väljas så mycket som möjligt.

Rekommendationer från experter

Alla vill få svar på vilken tjocklek av skiktet över ett vattenuppvärmt golv som passar bäst. Ett otvetydigt svar här kommer i alla fall inte att fungera. För detta ändamål studeras grunden för golvet, alla krav på fyllning samt de operativa egenskaperna. Det finns tips från erfarna hantverkare som hävdar att överensstämmelse med följande villkor gör att du kan uppnå maximal effekt från det uppvärmda golvsystemet.

 1. Minsta tjockleken på screed ovanför golvvärmeröret ska vara 50 mm.
 2. Kommunikation placerad på golvet bör placeras i en skyddande korrugering. Minsta tjocklek på skiktet under det varma golvet, som passerar över korrugeringen, ska vara 20 mm.
 3. För vissa rum (korridor, badrum, kök) är golvvärmens minsta tjocklek utan förstärkningsskikt 70 mm. Om det är möjligt att öka lösningens hållfasthet med hjälp av olika tillsatser, kan nivån minskas till 40-50 mm. Här hjälper enheten förstärkande skiktet, förstärker hela strukturen.
 4. För barnrum är tjockleken på skiktet över ett varmt golv i intervallet 50-60 mm. Dessutom läggs ett ljudisoleringslager till den gemensamma "kakan".
 5. Alla bostadslokaler ska om möjligt ha samma tjocklek på skiktet på varm golv och kakel. Låg nivå tillhandahålls endast för badrummet, för att utesluta möjligheten att vatten spillas i händelse av en pipelineolycka.
 6. Vid val av optimal tjocklek på skiktet ska det uppvärmda golvet fokusera på dörrens öppningar. Vid anordningen av ett tjockt lager krävs den individuella beställningen av dörrdukar. Detta leder i sin tur till höga kostnader.

Bestäm alla indikatorer för golvvärme gör det möjligt för behöriga attityder och hjälp med hjälp av specialister. Med tanke på deras erfarenhet kan de få rätt val i en viss situation. Med självprestanda skulle det inte vara överflödigt att se en möjlig video och följa rekommendationerna från tillverkarna av materialet som används för arbete.

Golvvärmeskikt tjocklek

Teknik för installation av ett uppvärmt golv förutsätter obligatorisk montering av ett slutskikt av en kopplare. För detta ändamål är både moderna självnivellerande blandningar och deras mer budgetanaloger på cement-sandbasis lämpliga. En av de viktigaste punkterna som befälhavaren utför fyllningen av skiktet måste bestämma är skiktets tjocklek.

Golvvärmeskikt tjocklek

Sådana faktorer som effektivitet och livslängd för värmesystemet beror till stor del på skiktets tjocklek. Om skiktet är för tunt, kommer uppvärmningen att vara ojämn, vilket gör att screed och finish finishen ovanpå kan bli oanvändbar. Med ett alltför tjockt lager måste användaren uppleva ökade uppvärmningskostnader, eftersom Det mesta av värmen kommer att spenderas vid uppvärmning av fyllningen.

Skiktets tjocklek är en mycket viktig indikator för ett golvvärmesystem.

Därefter uppmanas du att bekanta dig med de optimala indikatorerna på tjockleken på det uppvärmda golvbeläggningen under olika omständigheter.

Video - Cake vatten varmt golv

Om tjockleken på skiktet i allmänhet

Det finns inget universellt svar på frågan om den optimala tjockleken på skiktets skikt. Denna stund beror på följande indikatorer:

 • jordtyp, vid installation av ett vattenisolerat golv i det privata huset vid fyllning av det allmänna betongskiktet;
 • funktioner i rummets konfiguration
 • Syftet med det utrustade rummet.

Ovanstående punkter är grundläggande. Förutom dem finns det ett antal andra nyanser, till exempel märket av cement eller självnivellerande blandning, egenskaper hos armering och förstärkning av nät etc.

Skrevens typ och tjocklek beror på många faktorer.

Det är villkorligt möjligt att särskilja 3 huvudtyper av golvvärme. Information ges i tabellen.

Tabell. Typer av screed för golvvärme

Skiktets tjocklek påverkas också av egenskaperna hos de material som utgör blandningen. Exempelvis kan tjockleken på skiktet med krossad sten inte uppfylla ovanstående minimivärden, eftersom en bråkdel av elementen gör det omöjligt.

Tillsammans med detta finns ett stort urval av färdiga självnivellerande föreningar som är tillgängliga, vars arrangemangsteknik inte behöver hälla för tjockt skikt. Sådana kompositioner används för att jämföra ytan omedelbart före läggning av slutmaterialet.

Självnivellerande självnivellerande golv som är perfekt kompatibel med golvvärmerör

I allmänhet bör skiktet vara av sådan tjocklek att elementen i värmesystemet är helt täckta av hällning. På grund av det faktum att den maximala diametern på rören från vilken golvvärmesystemet är monterat inte överstiger 2,5 cm kan det sägas att en screed med en tjocklek på ca 5-7 cm är tillräcklig i de flesta fall.

Men tillsammans med ovanstående information är det nödvändigt att ta hänsyn till att vid användning av det aktuella systemet genereras värme, vilken påverkar betongdelen av "kakan" och därmed kommer ytbeläggningen att expandera. Det är nödvändigt att göra fästorganet med en sådan tjocklek så att materialet i toppbeläggningen är föremål för minsta värmebeständighet, men samtidigt upprätthålls den optimala värmeledningsförmågan.

Det är nödvändigt att göra fästorganet med en sådan tjocklek så att materialet i toppbeläggningen är föremål för minsta värmebeständighet, men samtidigt upprätthålls den optimala värmeledningsförmågan.

Experter rekommenderar inte att man häller för tjockt skikt över ett vattenuppvärmt golv. I det här fallet menas att över rören borde det inte vara mer än 4-5 cm av betongblandningen. Det är viktigt att förstå att ju tjockare fyllningen desto mer energi kommer att spenderas av systemet och desto svårare blir det för användaren att kontrollera värmeintensiteten.

Minsta prestanda

I enlighet med allmänt accepterade standarder är de minsta acceptabla värdena för screed-tjocklek följande:

 • 2 cm - för färdiga självnivellerande blandningar;
 • 4 cm - för cementskikt utan förstärkning.

Med en mindre lager tjocklek kommer det inte att kunna uppnå de önskade indikatorerna för slitstyrka och hållfasthet.

Tjocklekindikatorer. Välj det bästa alternativet

Fyllning av ett tunnskikt är endast möjligt om:

 • det finns redan ett grovt golv;
 • Ett utkast av screed installerades, med vilket väsentliga oegentligheter var jämnda.
 • i designen av "tårtan" inte några förstärkningselement.

Dessutom kan 2-4 centimeterskiktet inte användas i områden med hög belastning. Dessa inkluderar: badrum, badrum, korridorer och kök, och olika tekniska rum.

Video - Vid installation av varmt vatten golv

Maximal prestanda

Det finns inga specifika godkända standarder för maximal tjocklek på skiktskiktet som hälls över ett vattenuppvärmt golv, nr. I praktiken konstaterades att tekniskt hällande ett lager tjockare än 15-17 cm är meningslöst.

Samtidigt är behovet av att anordna en sådan tjock slips inte tillgänglig i alla fall. Som regel används en sådan kardinalförtjockning i följande situationer:

 • i skiktets arrangemang, som samtidigt är en del av stiftelsen och golvet;
 • vid arrangemang av golvet i alla slags rum med höga laster, till exempel i garaget;
 • i händelse av att golvet fylls på problemjord. Faktiskt för privata hem.

Vissa utvecklare tillgodoser arrangemanget av den mest tjocka screed i närvaro av mycket stora skillnader i basen. Men det är olämpligt, sedan det finns nästan alltid möjlighet att förfylla oegentligheterna med grus och sand eller helt enkelt försöka bli av med dropparna med en jackhammer.

Screed för golvvärme

Dessutom desto tjockare kommer screed att vara, desto mer konkreta, och därför måste pengar spenderas. Till exempel, när man häller 10 m2 med en skikttjocklek på endast 10 cm, konsumeras 1 m3 betong. Vid arrangemanget av golvet i ett hus med ett område på 100 m2 tar det 10 m3 av blandningen. Med tanke på förstärkningskostnaderna är mycket betydande.

Välj en tjocklek som gör att ett varmt golv kan fungera effektivt och säkert.

I det här fallet är enheten för tjock lagerskikt kommer att leda till ett antal andra problem, nämligen:

 • öka tiden för uppvärmning av ytan;
 • reducerad systemeffektivitet;
 • en betydande ökning av värmekostnaderna.

Video - Hur man fyller golvvärmen på golvvärmen

Således bör frågan om att välja den optimala tjockleken på skiktet kontaktas med maximalt ansvar och kunskap om frågan, noggrant väga förhållandet mellan kostnad, kvalitet och prestanda. Den erhållna informationen hjälper dig att göra rätt val och att utrusta den mest effektiva, tillförlitliga och lönsamma för att använda ett vattenuppvärmt golv.

Installation av värmeisolerat golv

Skapa ett vatten golv på en träbas

Maximal och minsta screedtjocklek för golvvärme

Innehållet i artikeln

 • 1 några ord om screed
 • 2 Minsta screed
 • 3 videoklipp

För ökning av livslängden hos ett värmeisolerat golv, är det nödvändigt att ta hand om fyllning med högkvalitativ screed, både utkast och efterbehandling. En viktig roll i detta fall spelas av den korrekt valda tjockleken på slipsen. I den här artikeln kommer vi att överväga nyanserna för att skapa en screed för ett varmt golv. Vi kommer att ta reda på hur högt och minsta tjockleken på golvvärmen är tillåten.

Några ord om screed

I ett nötskal finns det ingen universell mått på tjockleken på skiktet, eftersom det beror på:

 • från utnämningen av lokalerna
 • på jordens typ
 • från golvets syfte.

Detta påverkar valet av tjocklek och cementkvalitet, användningen av förstärkande nät samt förstärkning. Därför skulle det vara bättre att dela kopplaren i tre typer:

 1. Minsta tjocklek. I detta fall är det inte nödvändigt att lägga det förstärkande nätet. Tjockleken på screed kan nå upp till 2 cm, och den är fylld med självnivellerande blandningar.
 2. Genomsnittlig tjocklek I så fall kan betongens tjocklek upp till 7 cm. I detta fall används förstärkande nät eller förstärkning. I detta fall kommer denna struktur att kallas armerad betong.
 3. Maximal tjocklek. Här kan screed ha 15 cm. Det kommer troligen att karakteriseras som en monolit med förstärkning. Vid hällning kommer den att fungera som ett integrerat system i hela huset, som serveras samtidigt, och som en grund.

Skreven klassificeras också enligt materialet som används. Till exempel används i den klassiska versionen betong från krossad sten. Grusfraktionen tillåter inte att hälla en tunn slips. Det finns också färdiga självnivellerande blandningar, tack vare vilka du kan hälla tunna skikt över ett vattenuppvärmt golv. De är också lämpliga för efterbehandling.

När det gäller det vattenuppvärmda golvet finns det många frågor om tjockleken på skiktet. Den valda tjockleken bör helt täcka värmekretsen. Men det beror på diametern på det använda röret. Om Ø25 mm har kopplingen en tjocklek på 5-7 cm.

När man häller en screed på ett varmt golv, bör du också överväga faktorn för dess expansion. Därför fixeras ett dämpband mot väggen längs hela omkretsen av rummet, vilket kommer att kompensera för den linjära expansionen.

Vid installation av ett värmeisolerat golv rekommenderas det inte att fylla i för tjock koppling. Detta beror på att värmeeffektiviteten kommer att minskas, och det kommer att vara svårt att reglera golvvärmeens temperatur.

Minsta screed

Minsta tillåtna tjocklek på skiktet på ett varmt golv bör vara 6,5 ​​cm. Skiktet ska helt täcka värmekretsarna. Så ska röret täckas med betong, från 2 till 5 cm tjockt.

Den statiska belastningen för betongbeläggning ovanför ett varmvatten golv är konstruerat för 2 kN / m 2. För att möta denna indikator bör skiktet täcka rören inte mindre än 4,5 mm.

Att minska tjockleken på skriden till 1-1,5 cm, kan läggas förstärkande nät av trådtvärsnittet av 3 mm och med en maskstorlek av 10 x 10 cm. När finishen tyget använder plattor, kakel under skriden höjden beräknas skiktet till 65 mm. Vissa experter rekommenderar att man bygger på följande förhållanden mellan rördiametern och tjockleken:

 • Rör Ø12 mm - 60 mm slips.
 • Rör Ø17 mm - 65 mm slips.

Det är viktigt att ta hänsyn till det faktum att betongkonstruktionens vikt kan vara 150 kg / m 2. Därför måste du först se till att överlappningen är tillförlitlig.

Så, den här artikeln ger information om vilken tjocklek skivan är tillåten för golvvärmesystem. I slutet av artikeln kan du lämna kommentarer. Vi och våra läsare är intresserade av att veta hur golvvärmeutrymmet i ditt hus är ordnat.

video

Från det medföljande videomaterialet lär du dig mer om enheten för golvvärmeutrymme:

Tjockleken på vatten golvvärme. Detaljerad analys av höjden på varje element.

Om du läser den här artikeln trodde du förmodligen att du installerade ett golvvärme i ditt hem. Nu letar du efter information om hur tjock ett vattengolv behövs för ett varmt golv i ditt hem.

Faktum är att du förmodligen är intresserad av ett av två frågor:

 • tjockleken på alla lager av vatten golvvärme;
 • screed tjocklek vatten golvvärme.

Låt oss undersöka varje fråga individuellt. Men innan vi presenterar begreppet inte tjockleken på ett vattenuppvärmt golv, men kakan på ett vattenuppvärmt golv.

Varmvattenuppvärmt golv kallat alla lager av vatten varmt, sammanfogade. Det ser ut så här:

Varm golvkaka eller den så kallade tjockleken består av följande element:

 1. Spjällbandet, som är monterat på väggarnas kant och tjänar till att kompensera för expansion av betongskiktet. Höjden är 15-20 cm från utkastet. Dess tjocklek beaktas inte.
 2. Värmeisolering, som ofta används i form av polystyren. Det tjänar till att skära av de nedre lagren från varma golv. Därmed sparar du på kylvätskeflödet och varma vattengolv fungerar som det ska. Tjockleken på polystyren på bottenvåningen i kalla områden bör vara 10 cm. I områden med tempererat klimat kommer det att finnas en tjocklek på 5 cm. Men det är fortfarande bättre att perebzdit än nedzdzhett. Därför baseras på en tjocklek av 10 cm.
 3. Polyeten. Monteras på isoleringen för att skapa ytterligare växthuseffekt. Dess tjocklek kommer inte att beaktas.
 4. Grid MAC. Den är monterad på värmeisolering och fungerar som ett bekvämt sätt att lägga rör på den. Dess tjocklek är idealiskt 4 mm.
 5. Värme golvledning. Vår huvudsakliga värmepeddare. Höjden på det 16: e röret är ca 2 cm.
 6. Betongskikt. Idag rekommenderar tillverkarna att hälla betongblandmärke M-300. Från min praxis rekommenderar jag märket M-200, 250, 300. Tjockleken på det uppvärmda golvvattnet är 5 cm från toppen av röret! Det är vad som behövs för ett ordentligt arbete med ett uppvärmt golv.
 7. Avsluta täckningen. Parkett eller kakel. Baserat på en tjocklek av 2cm.

Tjockleken på screed vatten varm golv

Som nämnts ovan är den rekommenderade tjockleken på golvvärme golvskikt ca 5 cm. Det finns naturligtvis alternativ om en screed för ett vattenuppvärmt golv hälls och med en tjocklek av 10 cm. Här börjar systemet arbeta med principen om värmeackumulering.

Det finns ingen hård slips i slipshöjden. Som övningsvisning är det mycket sällan möjligt att uppnå de rekommenderade värdena. Därför är huvudändningen att skiktets minsta tjocklek ovanför golvvärmningsrören ska vara minst 5 cm. Skrevens maximala tjocklek bör inte överstiga 10 cm. Därför är storleken på skiktet idealisk för drift av ett varmt golv.

Så sammanfatta. Beräkna tjockleken på vattnet golvvärme eller det så kallade kakade varma golvet.

5 cm (värmeisolering) + 2,4 cm (rör + mesh MAC) + 5 cm (koppling) + 2 cm (ytbeläggning). Vi får att tjockleken på det uppvärmda golvet är minst 14-15 cm. Denna tjocklek är relevant för första våningen i huset. I det andra är det något mindre på grund av den mindre tjockleken av polystyren.

Det är dock endast tjockleken på det uppvärmda golvvärmet 5 cm från toppen av röret.

Här är vi med dig och demonterade frågan om tjockleken på varmt vatten.

Vad bestämmer skiktets tjocklek för golvvärme

Är du intresserad av vad som ska vara screed vatten uppvärmd golv?

Vattengolv - en populär typ av uppvärmningsbostäder. Effektiv, ekonomisk, relativt okomplicerad enhet. Ofta installeras den på bottenvåningen - på marken eller över källaren. Detta är den kallaste platsen i huset.

Och för fixering sätta en slips på toppen. Vad är den optimala tjockleken på screed ovanför ett vattenuppvärmt golv så att beläggningen är hållbar och samtidigt minskar inte golvvärmens effektivitet?

Det finns två typer av beklädnader: betong (cement-sandmortel) och torr (med färdigblandning). Deras komposition är annorlunda. Höjden på screed ovanför varmvatten golvet är också annorlunda.

Funktioner av installationen av betongbeklädnad

Vad är den optimala tjockleken på skiktet för ett varmt vattengolv, beror på blandning av arbetsblandningen, på golvbeläggningens typ och på rörens diameter.

För tillverkning av arbetslösningen används åtminstone M-300 cement, storleken av sandkorn är upp till nio millimeter. Det är bättre att använda den avskärmade fraktionen. Ungefärliga proportioner: En del av cementet tar tre delar sand och mindre än en del vatten: kompositionen ska inte vara flytande men viskös.

Mjukgörare sättes till lösningen i proportioner på 0,5 liter till liter per kvadrat. Plastitet ökar styrkan på skiktet, förhindrar sprickbildning, lösningen är lättare att lägga. Först och främst är det viktigt för tunna skikt. Minsta tjocklek på skiktet för varmt vatten golv vid användning av mjukgörare är tre centimeter, det optimala är fem centimeter.

Detta gör att golvet kan värma upp till trettio grader vid en kylvätsketemperatur på 50 grader. Tvärsnittet av rör är 1,6 cm. Om det är större (2-3 centimeter), ökar tjockleken på betongskiktet på ett vattenuppvärmt golv till 7-10 cm.

Observera: Skiktets tjocklek för ett vattenuppvärmt golv under plattan kan vara 5 centimeter eller mer, eftersom plattan har en hög värmeledningsförmåga. Om ett laminat används som topplack, ska skiktet vara tunnare, eftersom värmeledningsförmågan hos trämaterial är lågt.

Om det odlade området är mer än fyrtio kvadrater, förutom mjukningsmedlet, tillsätts en fiber (polypropenfiber) av ungefär en kubikimeter. Fiber utför en förstärkande funktion - stärker screed och främjar enhetlig styling.

Skrevers maximala tjocklek över ett vattenuppvärmt golv med cementsandkomposition är 8-10 centimeter. Denna beläggning har hög hållfasthet, tillräcklig värmeledningsförmåga och är inte rädd för vatten.

Före installationen är det nödvändigt att installera ett spjällband längs hela väggen vid korsningen med golvet. Det kommer att kompensera betongens termiska expansion och förhindra att screed öppnas. Om väggens längd är åtta meter eller mer, utförs en extra spjällfog i mitten av rummet.

En kopplare för ett vattenuppvärmt golv placeras i ett jämnt lager, jämnt med en regel, avlägsnad enligt fyren. Det är nödvändigt att se till att det inte finns några hål i betongens tjocklek.

En viktig nyans av styling är torkning. Skiktet bör torka naturligt i en månad. Hela tiden är det omöjligt att slå på det varma golvet, samt att använda apparater för att torka från ovan - bygga hårtorkar, värmepistoler.

Ett par dagar efter installationen av screed bör den fuktas med vatten och täckas med plastfolie. Den fuktgivande proceduren upprepas var tredje dag.

Innehåller självnivellerande blandningar

Den färdiga självnivellerande blandningen innehåller gips i dess komposition, på grund av vilken skiktet griper mycket snabbare, från sju till tio dagar. Styrkan är högre, skiktets tjocklek för ett vattenuppvärmt golv är mindre: 3 cm ovanför rören, upp till 6 cm totalt. Förberedelseprocessen är enkel: blandningen späds med vatten i den mängd som anges av tillverkaren.

Men gipsbaserade blandningar har en signifikant nackdel: huvudkomponenten är känslig för vatten. Det är i allmänhet omöjligt att lägga en sådan screed i våtrum.

I kombination med vattengolv - med stor försiktighet. Ofta används blandningar för golvbeläggningar med elektriska golv. Innan du köper det här materialet för ett vattengolv, måste du noga studera egenskaper och rekommendationer från tillverkaren av blandningen.

Efter att ha lagt det halvtorkade skiktet krävs insprutning och slipning av basen. Detta görs 20 minuter efter installationen (inte tidigare). För längre tid än sex timmar, dra inte med ytbehandlingen.

rön

Den idealiska tjockleken på det uppvärmda golvvattnet varierar mellan tre och tio centimeter och beror på:

 • från rörsektionen;
 • från screed material;
 • från ytbeläggningen.

Med en mindre tjocklek kommer golvet inte att vara tillräckligt starkt, men med en större tjocklek kommer dess värmeeffektivitet att drabbas.

Vid tillverkning av cement-sand bör mortel tillsättas mjukningsmedel och fiber.

Självnivellerande blandning i våtrum kan inte användas.

Videoproduktion skrapa varmt vatten golv.

Vad ska tjockleken på screed över ett varmt golv

Efter installering av vattenvärmesystem, hälls oftast golv med betong. Således kan du anpassa och samtidigt skapa en solid yta som skyddar linjen mot överhettning. För att systemet och golvet själv ska vara längre, är det nödvändigt att känna av optimal tjocklek på skiktet ovanför ett vattenuppvärmt golv.

Vad påverkar betongskiktets nödvändiga tjocklek

Den ideala tjockleken på det varmvattensgolv som inte finns finns inte, denna figur beror på många faktorer:

 • typ av grov beläggning (interfloor överlappningar, mark i ett privat hus, golv på första våningen);
 • nödvändiga temperaturindikatorer: Ju varmare det borde vara hemma, desto mindre behöver ett lager.
 • graden av ojämnhet (om det finns allvarliga avvikelser från det horisontella, är det bättre att först fylla i grovt slips och installera rören längs det).
Om vridningen av basen är radikal, hälls en förstärkt screed in ovanifrån.

Dessutom kan olika lösningar och komponenter användas:

 1. Klar självnivellerande föreningar. Sådana material kräver ingen ytterligare förstärkning och närvaron av mjukningsmedel och andra ingredienser, som tillsätts av tillverkare, tillåter att hälla golv 2 cm tjocka.
 2. Cement-sandmortel. I detta fall krävs närvaron av förstärkande nät eller förstärkning. Tjockleken på denna screed bör inte överstiga 7 cm.
 3. Monolitisk konstruktion. De används endast som ett stödsystem, vilket också ingår i fundamentet och golvbeläggningen. Skrevens tjocklek når 17 cm, men detta alternativ används sällan för att hälla golvvärme.

Det är viktigt att överväga bråkdelen av fyllmedlet. Om krossad sten användes i lösningen, kan skiktets skikt inte vara mindre än stenens storlek.

I allmänhet ska screed vara sådan att det uppvärmda golvet fylls med en lösning på rördiameternas höjd. Om vi ​​anser att produkter med ett tvärsnitt av högst 2,5 cm används för varma golv, då används en standard cement-sandmortell, kommer den totala tjockleken att vara minst 5 cm.

Självnivellerande blandningar betraktas som den högkvalitativa versionen av screed, men de är flera gånger dyrare än cement-sandmortel

Det är viktigt! Efter att ha hällt golvet och slår på värmesystemet, kommer screed och resten av kakan att öka något. Detta bör beaktas när man lägger ytbehandlingen.

Minsta tjocklek

Enligt SNiP bör tjockleken på betongskiktet på ett varmt golv eller på den vara minst 2 cm, men det gäller metallcementkonstruktioner. Vid användning av annan betong, inklusive en vanlig cementsandkomposition, ska skikttjockleken vara minst 4 cm. Om vi ​​lägger till den här indikatorns maximala tvärsnitt av värmesystemens rör, kommer den totala tjockleken att vara minst 6-7 cm, men detta gäller endast perfekt anpassade ytor. Med en blockering på 1 cm blir kakans minsta tjocklek 7-8 cm.

Den moderna marknaden erbjuder ett stort antal snabbtorkande byggnadsblandningar, som ständigt stänger värmepanna. Minsta tjockleken på deras lager är bara 7 mm, det är bara tillräckligt för att dölja rörledningen. Typiskt beläggs sådana strukturer därefter med plattor, vilket ger den nödvändiga styrkan.

Enligt reglerna är den minsta tjockleken på cementsandskyddet 30 mm.

Maximal tjocklek

När det gäller denna indikator finns det inga uppgifter i SNiPs. Det visar sig att det inte finns några begränsningar. Ett betydande överskott av det erforderliga betonglagret i bostadsområden leder emellertid till en minskning av rymden. Dessutom blir golvet lite varmt. Du bör också ta hänsyn till slöseri med material, det medför finansiella förluster.

Oftast krävs en ökning av materialskiktet för utjämning i de fall där den grova ytan är tungt skummad. I sådana situationer är det bättre att förfylla grovskyddet och lägg sedan ledningen på den. Skiktet av betong i vanliga bostadslokaler bör inte överstiga 7-8 cm.

Tips! Om screed över värmesystemet används som utjämningsbeläggning, blir det på vissa ställen tunnare än i andra. Det betyder att värme golvet och rummet också kommer att vara ojämnt.

Även om det inte finns någon max tjocklek för golvvärme av golvvärme, finns det ingen mening att hälla mer än 70 mm

Optimalvärden

Enligt experter används en 4 cm koppling för MV17 - 4,5 cm-rör vid användning av rör av typen MV12. För fyllning av stora ytor används lösningar som innehåller glasfiber. Resultatet är en hållbar beläggning som kan tåla en betydande mekanisk påverkan, så för rum med normal fotbelastning är det optimala skiktet 2-3 cm. När det gäller halvtorkade skikt varierar tjockleken från 4 till 20 cm, den optimala siffran beror på graden av ytjämnhet.

Vid anordnande av värmesystem på stora ytor används vanligen en halvtorkad version av skiktet.

Att installera golvvatten golv är en process som inte kräver speciell kunskap, kvalifikationer eller ett specialverktyg. Allt kan göras självständigt, vilket sparar pengar på att locka professionella. Det är dock ett ganska komplicerat steg att hälla ytan med betong. Det är väldigt viktigt att ta hänsyn till tekniken för att göra mortel, reglerna för att torka den och att observera den nödvändiga tjockleken. Graden och enhetligheten för uppvärmning av ytan och luften samt golvbeläggningens varaktighet beror på den senare indikatorn. Därför är det viktigt att följa de angivna normerna och rekommendationerna som ges.

Optimal tjocklek för golvvärme

Systemet med varmvatten golv innehåller en anordning ovanpå röret värmeväxlare screed, som utgör grunden för att lägga golvmaterial. Många är intresserade av vad golvskiktets minsta tjocklek ska vara för att överföra värme så effektivt och snabbt som möjligt, medan betongbasens hållfasthet är tillräcklig för att klara de förväntade belastningarna på ytan. För att fullt ut förstå denna fråga är det värt att överväga olika alternativ, både när det gäller själva värmesystemets egenskaper och de material som används för installation av golvets yta. Rekommendationerna om detta ämne i SNiP, liksom vissa videomaterial kommer att bidra till detta.

Lagrad konstruktion av ett uppvärmt golv

För att skapa rätt golvvärmesystem måste du skapa flera på varandra följande lager. Från botten till toppen ska cirkeln på ett varmt vatten golv vara så här:

 • utkast
 • tätskikt;
 • värmeisolering;
 • komplex förstärkning plus värmepumpar;
 • ytbehandling
 • ytbehandling av golvmaterial.

Tack vare skapandet av en grov bas, sker en primärinriktning, vilket gör att fyllningsskiktet kan tillverkas enhetligt. Dessutom bör utkastet skreed vara inte bara när golvet läggs på marken, men också på golvplattan i lägenheterna. Om basens grundinriktning inte är klar kan betonglagrets betong vara mycket ojämnt vilket påverkar golvvärmens kvalitet. Hur uppstår en varm golvkaka, tydligt visad i den här videon

Funktionerna på den slutliga golvplattan

Efterbehandlingsbasen skapas med följande syften:

 • tillförlitligt skydd av rör mot mekanisk spänning
 • värmeöverföring till ytan och dess jämn fördelning.

För att utföra den första uppgiften måste skiktet vara tillräckligt tjockt, därför starkt. Men med en överdriven höjd på målningsbasen kommer den andra funktionen inte att genomföras fullständigt. Därför är det viktigt att skapa ett lager med optimal tjocklek.

Diagram över enhetens varma golv i tvärsnitt

Hur många centimeter ska vara det bästa lagret av sandbetong beror på flera faktorer, till exempel:

 • Typ av golvmaterial (kakel, laminat, parkett);
 • diameter av golvvärmerör;
 • Golvvärmeuppgifter (huvudvärme eller tillsats till radiatorer);
 • uppskattad maximal belastning överförd till ytan.

I det här fallet bör man inte glömma kraven på en ren bas, som anges i SNiP, och rekommenderas för obligatorisk överensstämmelse.

Minsta tillåtna tjocklek

Vad kan vara det tunnaste skiktet ovanför golvvärmerören? Det beror på vissa faktorer. Till exempel i SNiP indikeras en tjocklek av 20 mm, men detta är i fallet med användningen av en metallcementkomposition vid konstruktion av basen. Hur man hanterar andra lösningar, peskobeton eller halvtorkat material, säger inget annat i dokumentet. Emellertid föreskrivs en annan norm i SNiP, som bestämmer att det minsta lagret av screed över rörkommunikation som ligger i golvet (refererar till cementmortörer, såsom klassisk betong eller halvtork sandbetong) måste vara minst 4 centimeter. Om vi ​​lägger till detta avsnitt av röret, får vi 6-7 centimeter. Detta är den optimala basen, enligt kraven i SNiP. I praktiken är det exakt en sådan tjocklek att en slutkoppare tillverkas ovanför rören. Hur detta händer kan du se följande video

När du tittar på en video kan du se att screed har en enhetlig tjocklek (visuellt ca 6 cm) över hela rummet i rummet.

Numera är ibland den övre basen av en varm golvkaka tillverkad med hjälp av självnivellerande lösningar med ökad styrka. Vid användning av sådana material görs kopplaren minimal, det vill säga att den lätt täcker rörkommunikation. Typiskt används denna metod om en kakel ska användas som golvmaterial. Kakel som läggs på ett lager av kakelplåt ger extra styrka till golvytan.

Elektrisk golvvärmeanordning

Skiktets tjocklek över det elektriska golvvärmesystemet är helt annorlunda. Den uppvärmda kabeln är mycket starkare än rören som används i vattenkretsar, eftersom det övre lagret av skiktet i detta fall har en mycket mindre skyddande funktion. Vidare används det varma golvet, tillverkat av elkabel eller mattor, i de flesta fall för efterföljande läggning av plattor. Av dessa skäl är tjockleken på skiktet vid installation av elektrisk golvvärme inte över 1,5 centimeter.

Det är viktigt! Oavsett ytbehandlingsbalkens tjocklek ska man lämna en deformationsgap mellan den och väggen, där spjället borde placeras. För stora gjutområden bör ytterligare expansionsfogar göras.

Maximal tjocklek på den färdiga basen

Om hur många centimeter kan vara det maximala lagret ovanför golvvärmesystemet, säger SNiP ingenting. Att inte överskrida den optimala tjockleken på skiktet i ett bostadsområde (hus eller lägenhet) ger ingen mening. Detta kommer att leda till sådana negativa punkter:

 • Kostnadsöverskridanden, därmed kostnaden för aktiviteter som är förknippade med enheten av varmvatten golv;
 • öka trögheten i ytvärmeprocessen;
 • minskning av användbar bostadsyta.
Vanliga läggningssystem för golvvärmerör

Vanligtvis är en ökning i skiktet associerad med behovet av att jämföra ytan eller skapa ett golv på samma nivå i intilliggande rum. Detta görs bäst på bekostnad av utkast. Övre bas av olika tjocklek kommer att resultera i ojämn golvvärme. Även om denna situation inte påverkas mycket av energikostnaderna, eftersom skreven är flytande, är det oberoende av andra strukturer. Så det kommer att ge så mycket värme som den tar emot från värmepanna. Den ojämna tjockleken påverkar endast trögheten vid uppvärmningen av golvets flytande botten.

Det är viktigt! Det är nödvändigt att i stor utsträckning överskrida skiktet på ytskiktet ovanför rören i golvvärme i rum där lasten på golvet kan ökas avsevärt (garage, andra tekniska byggnader). När du bygger botten i vardagsrum, bör du sträva efter att skapa ett jämnt lager med optimal tjocklek.

Den optimala tjockleken på screed för ett varmt vatten golv. Alla regler och föreskrifter

"Läkaren gömmer sina misstag på kyrkogården, kocken i sås och byggaren i stiftelsen." (franska ordstäv)

God dag, kära läsare!

Många invånare i privata hem som primär eller sekundär uppvärmning gör ett varmt vatten golv. Även badet är inget undantag, till exempel här. Han har många fördelar, vars huvudsakliga betydelse är:

- balanserad, det vill säga den optimala temperaturfördelningen över rummets höjd;

- taktil komfort (det här är när det är trevligt att gå barfota, och du kan även sitta och ens lägga sig);

Och här är du en av de viktiga frågorna - vad är tjockleken på screed för ett varmt vatten golv. Låt oss prata om detta. Låt oss gå...

Från den här artikeln lär du dig:

En kort beskrivning av "tårta" och uppgifter som är avsedda för screed

Varför behöver vi en kopplare:

För det första att skydda vattenledningar mot skador;

För det andra, för enhetlig värmeöverföring på golvytan;

För det tredje, för värme och ljudisolering från de lägre våningsnivåerna.

Till att börja med listar vi alla "klassiska ingredienser i cirkeln".

Så - material för varmt vatten golv

 1. På grundval av golvet - en betongplatta;
 2. Vattentätning (om nödvändigt, baserat på grundvattenets närhet);
 3. Isolering. Det behövs för att förhindra (minska) värmeförlust till marken, ouppvärmd underjordisk eller tak på grannan nedan. Detta är vanligtvis expanderad polystyren med en densitet på 40 kg / m³ eller högre eller en basaltplatta med speciella "sex" -märken. Isoleringstjocklek - kräver beräkning baserat på ett antal villkor;
 4. Tät polyetenfilm, i två lager;
 5. Vattenrör läggs på förstärkningsnätet och fästs på det med klämmor. På de platser av rör där kompensationssömmar passerar, bära en korrugering;
 6. En konkret screed, till exempel, är ett bra och överkomligt alternativ;
 7. Substrat. Materialet beror på vad den färdiga kappan kommer att vara (för kakel, laminat, parkett, etc.);
 8. Finish.

Det här är en "klassisk tårta". Beroende på den specifika situationen förändras "stoppning" och teknik.

Vad bestämmer skiktets tjocklek: Från designens egenskaper i rummet och avsikterna hos kunden, varav de viktigaste är:

 • a) Överlappens egenskaper (jord, golvplattor etc.);
 • b) Material av ytbeläggningen (golvbeläggningen)
 • c) Förväntade belastningar på ytan.
 • d) kylvätskans temperatur och den erforderliga lufttemperaturen i rummet.

Minsta och maximala tjockleken på skiktet på ett varmt golv

Minsta tjocklek

SNiP indikerar 20 mm, men det här hänvisar till metallcementskremen. Om du inte använder förstärkning, rekommenderar proffsen en screedhöjd på minst 40 mm (förutsatt att vattenrörets diameter inte överstiger en tum (25 mm)). Detta beror på det faktum att en liten tjocklek inte kan ge golvbeläggningen nödvändig styrka. Självklart är det för en smal slips också några villkor, inklusive:

- Förekomsten av befintliga undergolv;

- Och det så kallade utkastet screed (tillåter ytterligare arbete på en plan yta).

Ett tunt lager är oacceptabelt i tekniska rum, som ett garage, och rum med mer intensiva belastningar, till exempel kök, bad, hall.

"Det är en sak att tänka på. Vid uppvärmning sker en linjär expansion, vilket innebär att måtten på betongskiktet och ytbehandlingens golvbeläggning varierar något. Med detta i åtanke limmas en dämpningstejp längs väggens omkrets, lite högre än golvets höjd, vilket spelar rollen som en kompensator för den fysiska dynamiken hos uppvärmda material som ökar trycket ".

Ibland erbjuder utvecklare att jämföra skillnaderna i golvets nivå beroende på tjockleken. Konsekvenser - ojämn uppvärmning. Min kollega var så. Nivådråcken i ett av rummen nådde 13 cm (!). Han var inte överens, och byggarna "löst" problemet med hjälp av att lägga till krossad sten, sand, expanderad lera samt en jackhammer.

Maximal tjocklek

En exakt definition av figuren, vad som är nödvändigt för att göra den maximala tjockleken på golvet för screed, ges inte av något regleringsbyggnadsdokument. Det finns emellertid normer som möjliggör optimal beräkning av värmefördelning. Därför måste betongbeläggningar enligt vilka vattenkommunikation läggs i bostäder stå emot en statisk belastning på 2 kN / m².

Detta innebär att slipsen ovanför rören måste vara minst 45 mm. Vid användning av förstärkning, till exempel trådnät med celler 100 x 100 mm och en diameter av 3 mm, kan tjockleken på skiktet minskas med 10-15 mm.

SNiP 3.04.01-87 anser att ett skikt på 55 - 65 mm kommer att vara optimalt för ett vanligt vattengolv (i denna indikator beaktas även golvbeläggningen).

Experter rekommenderar att du håller fast vid följande förhållande, där tjockleken på lösningen beror på vattenrörets diameter:

 • För rör MV 12 - 60 mm;
 • För rör MV 17 - 65 mm.

Med tanke på den möjliga belastningen, för bostäder, rekommenderas det inte att överstiga 100 mm. I bostadslokaler, till exempel café-restauranger, bilhandlare, gym och liknande - högst 200 mm. En tjocklek på 300 mm används i industrilokaler, hangarer etc.

"Eftersom betongmassans massa kan nå betydande" siffror "skulle det vara korrekt att ta reda på takets bärkraft."

Oundviklig förtjockning av skiktet kan motiveras i flera fall:

 • Om grunden för byggnaden samtidigt är golvet. I detta fall kommer exempelvis ett 150 mm mono-bindning att vara ett element av en gemensam bärande struktur;
 • Vid uppbyggnad av ett uppvärmt golv i ett rum med tung last (samma verktyg eller garage).
 • Vid arrangering av golvet på höjnings- och problemjord.

En tjock screed utöver ytterligare investeringar, lovar några fler incidenter. Bland dem: en längre uppvärmningstid och ökade energikostnader.

Det är allt för nu. Jag hoppas att informationen kommer att vara användbar. Ja, jag kommer att lägga till: vissa företag erbjuder på sina webbplatser "miniräknare för beräkning av skiktets tjocklek", men tillverkare av rör för golvvärme (Valtec, Herz, Stamar, etc.) rekommenderar ofta olika tjockleksparametrar.

Intressant faktum: Island anses vara världsledande inom användningen av varmvatten golv "per capita". Där har även trottoarer på stadens gator vattenuppvärmning. Och gratis. Varför så? Eftersom det här är en ö där tusentals "fria" heta geyser källor. Här är de varma och använda.

Läs, fråga, prenumerera på bloggen. Skicka länkar till vänner och bekanta. Framgångar och optimal tjocklek på ditt varma golv!

Citat av visdom: Förlora inte din humor. Humor för en person är densamma som en ros doft..